Etusivu > Uutiset > Sisältö
Natrium permanganaatin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet
Sep 19, 2018

Luonne: punainen violetti kide tai jauhe.

Suhteellinen tiheys: 2,47

Liukoisuus: liukenee veteen, etanoliin ja eetteri, nesteytetty ammoniakki liukenee.

Sulamispiste: 170 astetta C

Kiehumispiste: 100 astetta C

Säilytysolosuhteet: aitta ilmanvaihdon, valon lastaus ja purku, erillinen orgaanista ainetta, pelkistin ja rikki fosforin syttyvää ainetta.