Etusivu > Tietoa > Sisältö
Natriumdikromaatin stabiilius
Sep 19, 2018

1. Helppo hygroskooppinen jauhe. on vahva hapettava aine. Kosketus orgaanisen aineen kitkaan, vaikutus voi aiheuttaa palamista. Korroosionkestävyys.

Helposti vähennetään kolmiarvoiseen kromiin.

2. Stabiilisuus: Stabiili.

3. Kielletty ligandi: Vahva pelkistin, alkoholi, vesi, aktiivinen metallijauhe, rikki, fosfori, happo.

4. Yhteensopimattomat materiaalit: kostea ilmavirta. 5. Aggregation hazard: ei aggregoitu.