Etusivu > Tietoa > Sisältö
Natrium kromitrioksidi fysikaaliset ominaisuudet
Sep 19, 2018

Ulkonäkö ja luonne: oranssinpunainen kiteytys, helppo hygroskooppinen.

Sulamispiste (℃): 357 (vedetön)

Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2,35

Kiehumispiste (℃): 400 (vedetön)

Molekyylikaava: Na2cr2o7 2H2O

Molekyylipaino: 297.99 Liukoisuus: liukenee veteen liukene alkoholiin.